Hjem | Modemkapring

Modemkapring

Modemkapring er noe som var mer aktuelt når de fleste av oss brukte modem og telefonlinje for å koble oss på nettet. Men det har vært en utfordring tidligere, så vi velger å skrive litt om det her, selv om det ikke er veldig aktuelt lengre.

Hva er modemkapring?

Modemkapring utnytter et program for å ringe "dyre" samtaler. Verktøyene som brukes for modemkapring kalles "dialere". Verktøy som skal beskytte mot modemkapring kalles "antidialere" eller "antimodemkapring". En dialer er et program som på en eller annen måte er installert på datamaskinen, og den ringer deretter opp dyre numre som man kan surfe via. Installasjonen kan skje utilsiktet ved at dialeren følger med et annet program, eller den kan også installeres med vilje via en trojaner eller bakdør. Men da kreves det at en trojaner eller bakdør allerede er installert på det sårbare systemet.

Personene bak dialer-programvaren har på forhånd programmert dialeren til å ringe opp et nummer de har satt opp, og disse numrene er vanligvis utenlandske. Angrepet merkes ikke før den rammede har fått telefonregningen. En antidialer kan være et program som hele tiden overvåker slik at ingen "ulovlige" programmer utnytter modemet. Men siden det er penger i modemkapring-industrien, har de som utvikler dialere forstått at de først må deaktivere disse antidialerne. En løsning på dette har vært å installere en hardware dongle mellom datamaskinen og telefonkontakten. Denne donglen sjekker at modemet bare ringer opp de numrene som er programmert inn i donglen. For å omprogrammere antidialer-donglen kreves både fysisk og logisk tilgang til datamaskinen og donglen.


Antivirusprogrammer


Se alle (8 stk.)

Kontakt oss

Braadland AS
Parkvegen 5
N-4706 Vennesla